Ile wody zużywa armata przeciwmgielna na godzinę?

2022-06-14

Jeśli chcesz wiedzieć, ile wody potrzebuje armata mgłowa na godzinę, najpierw musisz znać dwa ważne parametry - zasięg i strumień oprysku.
Zasięg jest ważnym parametrem pistoletu przeciwmgielnego dalekiego zasięgu. W przemyśle produkt określany jest na podstawie asortymentu, ilości dysz, mocy pompy wodnej, mocy stacji hydraulicznej i silnika. Ogólnie rzecz biorąc, armata przeciwmgielna o konwencjonalnych zasięgach 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m, 120m i 150m zużywa różne ilości wody na różnych odległościach.

Ze względu na różne konfiguracje różnych producentów zużycie wody jest różne. Aby dokładnie obliczyć zużycie wody na godzinę, należy poprosić producenta o podanie przepływu oprysku, a następnie przeprowadzić przeliczenie formuły.

Przepływ oprysku odnosi się do zużycia wody przez działko mgielne na minutę, w jednostce l/min.

Wzór obliczeniowy:

Zużycie wody na godzinę (tony)= L/min×60÷1000

Na przykład natężenie przepływu natrysku 60-metrowego pistoletu przeciwmgielnego wynosi od 60L do 80L na minutę. Używając powyższego wzoru, 60 razy 60 podzielone przez 1000 równa się 3,6, a 80 razy 80 podzielone przez 1000 równa się 6,4. Można wywnioskować, że zużycie wody przez 60-metrową mgłę wynosi od 3,6 do 6,4 ton na godzinę, a zużycie wody można kontrolować poprzez regulację.