Jakie są typowe formy działania elektrycznego zaworu przeciwpożarowego oddymiania?

2022-06-07

1.Sposób działania elektrycznego przeciwpożarowego zaworu oddymiającego: siłownik działa w kierunku otwarcia lub zamknięcia zaworu zgodnie z sygnałem otwarcia lub zamknięcia zaworu.

Jeśli sygnał włącz/wyłącz jest utrzymywany, siłownik będzie działał aż do osiągnięcia pozycji, w której zawór jest całkowicie otwarty lub zamknięty i automatycznie się zatrzyma. Niezależnie od tego, gdzie porusza się siłownik, tak długo, jak zmienia się stan sygnału przełącznika (z włączony na wyłączony lub z wyłączony na włączony), siłownik będzie poruszał się w przeciwnym kierunku.

2. Current input form: jeśli twoje wejście to prąd DC 4-20mA, wybierz tę formę. Metoda działania: siłownik w zależności od wielkości sygnału prądu wejściowego może napędzać trzpień w celu poruszania się i pozostawania w dowolnym kierunku pełnego skoku, a następnie dokończyć dowolną regulację otwarcia zaworu.

3. Formularz wejścia napięcia: jeśli twoje wejście to napięcie 0-10 V lub 2-10 V, wybierz tę formę. Metoda działania: siłownik w zależności od wielkości sygnału napięcia wejściowego może napędzać trzpień w celu chodzenia i pozostawania w dowolnym kierunku pełnego skoku, a następnie dokończyć dowolną regulację otwarcia zaworu.